Tlf: +45 2938 6346 | Email: info@hautek.dk

Bioclassic / Biosimplex / Power

Biologisk vandgenbrug og spildevandsbehandling

"Kun vand kan genoplive en ørken og uden vand intet liv"
Vand betyder liv og er for vores overlevelse en af de vigtigste og mest omtalte kilde der skal beskyttes – for sundhed til mennesker og natur men også for den forsatte udvikling. Industrien, husholdningen, landbruget og jordens økosystem – alle bruger og har brug for enorme mængder af bedste kvalitet.
Aquadetox international har i over 15 år arbejdet succesfuldt med deres system hvor de bruger naturens egne ressourcer. de har opbygget en stor Knowhow indenfor løsninger til vandbehandling over hele verden med over 1.400 anlæg. Med systemerne BioClassic® og BioSimplex® bliver spildevand fra vaskehaller biler, lastbiler og toge behandlet, selv stærkt belastet spildevand fra tankrengøring og andre industrier.
Biokemi i stedet kemikalier, det er princippet BioClassic® og BioSimplex® arbejdere efter.
BioClassic® og BioSimplex® vandbehandlings systemet fungere efter biofilm princippet. Biobrønde er helt fyldt med nylonsvampe, som meget betegnende kaldes "bakteriehoteller". Disse svampe skaber et enormt overfladeareal for biofilm. Ved hjælp af luftpumper forsynes biofilm bakterierne med den nødvendige ilt. Herved omsættes biologisk nedbrydelige indholdstoffer til bl. a. CO2. Luftpumpernen er styret elektronisk efter behov. Der sker en stadig rotation af vandet i hele anlægget, også når der ikke vaskes.
Bemærk, at der ikke er noget overløb til kloaksystemet fra sandfang og biologisk beholder. Alt vand, der skal til det offentlige spilde-vandsnet ledes ud fra anlæggets tank for renset genbrugsvand / spildevand. Bakterierne optager de miljø-fremmede stoffer og efterhånden som de døde bakterier afstødes fra biofilmen, går de med vandet op i lamelseparatoren, hvor de opfanges.
Herfra ledes de afstødte bakterier med det opfangede flydeslam tilbage til sandfangsbrønden.
I et traditionelt biologisk rensningsanlæg er det nødvendigt at holde liv i mikroorganismerne ved en konstant tilførsel af næringsstoffer eller ved at tilføre ny bakteriekultur. Det er ikke nødvendigt ved et Aquadetox biofilm anlæg, idet mikroorganismerne kan ”gå i dvale” i biofilmen og live op igen, når der er næring tilstede. Mikrorganismerne udvikler sig efter de livsbetingelser, næringsstofferne giver.

HAUTEK Wash & Water System ApS | Julius Jepsens Vej 115, 7100 Vejle | Tlf: +45 2938 6346 | Email: info@hautek.dk