Biologisk vandbehandling

Aquadetox – biologisk vandbehandling:

Biologisk vandgenbrug og spildevandsbehandling.

“Kun vand kan genoplive en ørken og uden vand intet liv”

Vand betyder liv og er for vores overlevelse en af de vigtigste og mest omtalte kilder, der skal beskyttes – for sundhed til mennesker og natur men også for den forsatte udvikling. Industrien, husholdningen, landbruget og jordens økosystem – alle bruger og har brug for enorme mængder af bedste kvalitet.

Aquadetox international har i over 20 år arbejdet succesfuldt med deres system hvor de bruger naturens egne ressourcer. De har opbygget en stor Knowhow indenfor løsninger til vandbehandling og vandrens over hele verden. Med systemer BioSaver® og BioCiron® bliver spildevand fra vaskehaller fra biler, lastbiler og toge behandlet, selv stærkt belastet spildevand fra tankrengøring og andre industrier.

Biofilm i stedet kemikalier, det er princippet Aquadetox internationals systemer arbejdere efter.

Bio vandbehandlings systemet fungerer efter biofilm princippet. Biobrønde er helt fyldt med nylonsvampe, som meget betegnende kaldes “bakteriehoteller”. Disse svampe skaber et enormt overfladeareal for biofilm. Ved hjælp af luftpumper forsynes biofilm bakterierne med den nødvendige ilt. Herved omsættes biologisk nedbrydelige indholdstoffer. Luftpumpernen er styret elektronisk efter behov. Der sker en stadig rotation af vandet i hele anlægget, også når der ikke vaskes.

Bemærk, at der ikke er noget overløb til kloaksystemet fra sandfang og biologisk beholder. Alt vand, der skal til den offentlige spildevandsledning ledes ud fra anlæggets tank for renset genbrugsvand / spildevand.

I et traditionelt biologisk rensningsanlæg er det nødvendigt at holde liv i mikroorganismerne ved en konstant tilførsel af næringsstoffer eller ved at tilføre ny bakteriekultur. Det er ikke nødvendigt ved et Aquadetox biofilm anlæg, idet mikroorganismerne kan ”gå i dvale” i biofilmen og live op igen, når der er næring tilstede. Mikroorganismerne udvikler sig efter de livsbetingelser, næringsstofferne giver.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.